Vinařství
Ubytování
Radar bouřky
Tereze Břeclav - sportoviště
Lednicko-valtickým areálm na kole za jeden den

Valtická stezkaValtická stezka

(lehce náročný profil, délka 25 km, na značkách je lichtenštejnský erb a písmeno V)

Od Hraničního zámečku je možné pokračovat po Valtické stezce do Sedlece, Úval a Valtic. Nejprve kolem rybníka Nesyt, který je největším rybníkem na Moravě. V areálu Zemědělského družstva Sedlec můžete v sezoně posedět pod pergolou a okoštovat vynikající vzorky vín ze zdejších vinic. Pak musíte šlápnout do pedálů a vyjet do kopce, následuje sjezd a pozor – přejezd frekventované silnice Valtice – Mikulov. Dál vede trasa po hrázi Nového rybníka, kam prý se chodívalo koupat už panstvo z nedalekého Mikulova, a na křižovatce cyklotras odbočíte doleva a jedete kolem železniční trati. I tahle cesta byla kdysi už za ostnatými dráty, přes které mohli cestující z Břeclavi do Mikulova jen smutně hledět. Zvlněný terén vás dovede do Úval, kde množství vinných sklípků láká k zastavení se na pohárek dobrého vína. Následuje výšlap po silnici až k hraničnímu přechodu Valtice – Schrattenberg, kde se můžete napojit na Knížecí stezku směr Valtice, na rakouskou část Lichtenštejnských stezek nebo pokračovat kolem Kolonády (Reistna) příjemnými asfaltkami k hraničnímu přechodu Poštorná – Reintal. Zde se trasa potkává s cykloturistickou trasou Greenways Praha - Vídeň.

NESYT

Nesyt (zvaný také Sedlecký rybník) je největším rybníkem v Jihomoravském kraji. Vodní plocha má rozlohu 296 ha. Rybník je chovný a je zde také významná ornitologická lokalita.

SEDLEC 

Vinařská obec Sedlec leží v jihovýchodním cípu CHKO Pálava na břehu rybníka Nesyt, asi 7 km jihovýchodně od Mikulova. První písemná zmínka o obci pochází z r. 1322, kdy již patřila k mikulovskému panství. Již v r. 1362 zde stály lázně, které využívaly léčivého pramene sv. Víta s obsahem síry. Pozůstatek pozdějších lázní je dnes zakonzervován. Vzhledem k malé vydatnosti pramene lázně nebyly obnoveny. Za zmínku stojí torzo letohrádku Portz za Sedlecem. Letohrádek lidově nazývaný Inzl je ukryt v lese u Nového rybníka nedaleko Mikulova. Působí velmi tajemně.

ÚVALY 

Ves ležící jihovýchodně od Valtic v údolí mezi kopci patřila až do 31. července 1920 k Dolním Rakousům. Spolu s dalšími osadami na Valticku byla ves připojena k nově vzniklé Československé republice. V r. 1964 byly Úvaly sloučeny s městem Valtice a jsou od té doby místní částí města. Kostel zasvěcený sv. Stanislavovi byl postaven v klasicistním slohu někdy kolem r. 1800. Je památkově chráněn stejně jako socha sv. Kryštofa z 2. poloviny 19. století. Místní vinice dávají dobré víno.

KOLONÁDA (RAJSTNA)

Tato vyhlídková stavba z počátku 19. stol. tvoří dominantu nad Valticemi a byla postavena jako vzpomínka Jana Josefa I. z Lichtenštejna na svého otce a bratry. Kolonáda je nazývána též Reistna (nebo místním výrazem Rajsna) podle jména kopce, na kterém stojí. V nadmořské výšce 291 m je současně nejvyšší bod Lednicko-valtického areálu. Z přístupného ochozu kolonády je nádherný výhled na tento unikátní areál. Dříve se po Kolonádě procházeli páni Lichtenštejnové a shlíželi odsud svoje panství. 

♠ tip Greenways – zde se trasy Lichtenštejnských stezek potkávají s páteřní trasou Greenways Praha Vídeň. Trasa je z Prahy přes střední a jižní Čechy značená žlutými značkami se zeleným lístečkem. V jižních Čechách se k ní připojuje Greenways Rožmberského dědictví. Více informací na greenways.cz. 

VALTICE

Zámek ValticePrvní písemné zprávy o Valticích pocházejí z přelomu 12. století. Za Lichtenštejnů byl barokní valtický zámek rezidenčním sídlem tohoto významného rodu. K zámku patřilo menší divadlo, jízdárna a konírna. Okolí je upraveno terasovitě a má bohatou sochařskou výzdobu. Zahrada za zámkem byla založena v r. 1727. Z mnoha historických skvostů na území Valtic připomeňme například renesanční barokní stavbu kostela Nanebevzetí Panny Marie z let 1634 až 1671, konvent Milosrdných bratří s kostelem sv. Augustina, špitál Milosrdných sester, barokní zámeček Belveder, který sloužil jako knížecí bažantnice ad. 

♠ tip Greenways – ve spolupráci Nadace Partnerství a zámku Valtice byla na nádvoří zámku vybudována bylinková zahrada Tiree Chmelařové, zakladatelky myšlenky Greenways v Česku. Zahrádku navrhli studenti Zahradnické fakulty MLZU Brno. Je jedinečnou ukázkou užitkové zahrady, která kdysi patřila ke každé zámecké kuchyni.    

VINAŘSKÁ NAUČNÁ STEZKA VALTICE

Značená trasa v délce cca 5 km je vhodná pro pěší turistiku a lze ji absolvovat (s jistým omezením) na kole. Na devatenácti zastaveních provádí stezka návštěvníky městem a blízkým okolím. Informační panely s trojjazyčným textem slouží jako průvodce vinařstvím Valticka i blízkého okolí. Z výchozího bodu na valtickém náměstí vede trasa přes zámecký areál do rozsáhlých valtických vinic.

♠ tip Greenways – Valticemi prochází Mikulovská vinařská stezka, jedna z jedenácti tras Moravských vinařských stezek, které vedou vinicemi a sady jižní Moravy. Každý z okruhů se napojuje na páteřní Moravskou vinnou stezku ze Znojma do Uherského Hradiště. Celkem je síť vinařských stezek dlouhá 1200 km a umožňuje návštěvníkům na kole v kraji památek a vína naplánovat si jednodenní i týdenní dovolenou. Informace pro cyklisty najdete na greenways.cz. 

CELŇÁK

Na bývalé 19. pohraniční rotě PS Valtice – Celňák členové Klubu vojenské historie pod vedením Mgr. Františka Trávníčka vybudovali expozici Ochrany státních hranic. Věnováním historických materiálů (uniformy, výstrojní součástky, spojovací materiál, fotografie, kroniky aj.) přispěli mnozí bývalí příslušníci znojemské brigády PS. Bývalá pohraniční rota a zejména expozice OSH jsou každoročně navštěvovány nejen bývalými pohraničníky a jejich rodinnými příslušníky, ale i dalšími zájemci.

BOŘÍ DVŮR

Hospodářský statek.
Zobrazit místo Valtická stezka na větší mapě