Vinařství
Ubytování
Radar bouřky
Tereze Břeclav - sportoviště
Lednicko-valtickým areálm na kole za jeden den

Tip na výlet po okolí Valtic

Na kole po Lichtenštejnských stezkách II.
(cca 18 km)

Z Valtic se vydáme směrem na Lednici po Knížecí trase Lichtenštejnských stezek. Jsou značeny žlutými tabulkami se symbolem kola, lichtenštejnským erbem a označením trasy. Na první křižovatce odbočíme doleva ve směru na Hlohovec (možnost návštěvy Hraničního zámečku).

Kaple sv. HubertaPokračujeme doprava po Lednické trase Lichtenštejnských stezek k empírovému zámečku Tři Grácie. Sousoší Athény, Artemidi a Afrodity před zámečkem vytesal z jednoho kusu kamene Martin Fischer. U Nového Dvora (původně zemědělský statek z r. 1809, zřízený pro chov ovcí, dnes zde majitelé chovají koně) se Lednická trasa opět napojí na Knížecí trasu. Pokračujeme ke kapli Svatého Huberta, patrona honců. Právě tady páni Lichtenštejnové s oblibou začínali své hony.

 KAPLE SVATÉHO  HUBERTA
Pseudogotická kaple z roku 1855 z pískovcových kvádrů, dopravených železnicí z Vídně a Eggenburgu. Dominantní je socha svatého Huberta v loveckém oděvu a se psem u nohou. Tato stavba byla vybudována jako poslední v Lednicko-valtickém areálu za knížete Aloise II.

Dále se dostaneme k Dianinu chrámu, nazývanému též Rendezvous,  v podobě římského triumfálního oblouku.

RendezvousDIANIN CHRÁM (RENDEZVOUS)
Romantická stavba v podobě římského triumfálního oblouku byla postavena v letech 1810-1812. Stojí na nejvyšším bodu Bořího lesa. Zámeček sloužil Janu I. a jeho hostům při četných lovech jako místo loveckých snídaní v rozsáhlém sále v patře tohoto monumentu.

Odsud se dostaneme do Valtic po cyklotrase č. 98. Cestou lze zahlédnout ještě zámeček Belveder, kde měli kdysi knížata svoji bažantnici.

Text: Petr Hynek
Foto: Václav Pešek