Vinařství
Ubytování
Radar bouřky
Tereze Břeclav - sportoviště
Lednicko-valtickým areálm na kole za jeden den

Tip na výlet po okolí Valtic

Na kole po Lichtenštejnských stezkách I.
(cca 25 km)

Z Valtic se vydáme směrem na Lednici po Knížecí trase Lichtenštejnských stezek. Jsou značeny žlutými tabulkami se symbolem kola, lichtenštejnským erbem a označením trasy. Na první křižovatce odbočíme doleva ve směru na Hlohovec. Tady nás trasa zavede k Hraničnímu zámečku. Dnes je v soukromých rukou, ale žije rušným životem stejně jako kdysi. Často zde potkáte kočár s překrásně oděnými svatebními páry, přijíždějí sem významní hosté.

RendezvousHRANIČNÍ ZÁMEČEK
Byl postaven za knížete Jana I. z Lichtenštejna v letech 1826 – 1827 na bývalé hranici mezi Moravou a Rakouskem. Byl zbudován na močálovité půdě, která se musela nejdříve zpevnit dřevěnými ploty a rošty, na které byly položeny základy objektu. Horní část tvoří tři oddělené sály s možnými příchody i příjezdy z obou stran po vyvýšených terasách. Za pozornost stojí zejména prostřední – velký zrcadlový sál, z kterého je možné vystoupit na terasu, odkud je zajímavá vyhlídka na Hlohovecký rybník a blízké okolí. Zámeček je dnes v soukromém vlastnictví.

Od Hraničního zámečku je možné pokračovat po Valtické trase Lichtenštejnských stezek do Sedlece, Úval a zpátky do Valtic. Nejprve kolem rybníku Nesyt, který je největším rybníkem na Moravě. V areálu Zemědělského družstva Sedlec lze v sezoně posedět pod pergolou a okoštovat vynikající vzorky vín ze zdejších vinic.

SEDLEC
Vinařská obec Sedlec leží v jihovýchodním cípu CHKO Pálava na břehu rybníka Nesyt, asi 7 km jihovýchodně od Mikulova. První písemná zmínka o obci pochází z r. 1322, kdy již patřila k mikulovskému panství. Již v r. 1362 zde stály lázně, které využívaly léčivého pramene sv. Víta s obsahem síry. K většímu rozmachu lázní došlo po roce 1669, kdy bylo popsáno složení vody a její léčebné dermatologické účinky. Původní lázeňský dům byl zbořen a v letech 1780-1782 vyrostla nová lázeňská budova, která se využívala ještě po 2. světové válce. Pozůstatek lázní je dnes zakonzervován. Vzhledem k malé vydatnosti pramene lázně nebyly obnoveny.


Následuje výšlap do kopce, sjezd a pozor – přejezd frekventované silnice Valtice – Mikulov. Dál vede trasa po hrázi Nového rybníka, kam prý se chodívalo koupat už panstvo z nedalekého Mikulova, a na křižovatce cyklotras je třeba odbočit doleva a jet kolem železniční trati. Tahle cesta byla kdysi už za ostnatými dráty, přes které mohli cestující vlakem z Břeclavi do Mikulova jen smutně hledět. Zvlněný terén dovede cyklisty do Úval, kde množství vinných sklípků láká k zastavení se na pohárek dobrého vína.

ÚVALY
Ves ležící jihovýchodně od Valtic v údolí mezi kopci patřila až do 31. července 1920 k Dolním Rakousům. Spolu s dalšími osadami na Valticku byla ves připojena k nově vzniklé Československé republice. V r. 1964 byly Úvaly sloučeny s městem Valtice a jsou od té doby místní částí města. Kostel zasvěcený sv. Stanislavovi byl postaven v klasicistním slohu někdy kol r. 1800. Je památkově chráněn stejně jako socha sv. Kryštofa z 2. poloviny 19. století.

Následuje výšlap po silnici až k hraničnímu přechodu Valtice – Schrattenberg a přijedeme ke Kolonádě (Reistna).

KOLONÁDA (REISTNA)
Tato vyhlídková stavba z počátku 19. stol. tvoří dominantu nad Valticemi a byla postavena jako vzpomínka Jana Josefa I. z Lichtenštejna na svého otce a bratry. Kolonáda je nazývána též Reistna (nebo místním výrazem Rajsna) podle jména kopce, na kterém stojí. V nadmořské výšce 291 m je současně nejvyšší bod Lednicko-valtického areálu. Z přístupného ochozu kolonády je nádherný výhled na tento unikátní areál. Dříve se po Kolonádě procházeli páni Lichtenštejnové a shlíželi odsud svoje panství.

Následuje prudký sjezd a kolem vinařského podniku Vinné sklepy Valtice, kde je opět možnost zatavit se na pohárek vína, přijedeme na náměstí ve Valticích.

Valtice - kostel na náměstíVALTICE
První písemné zprávy o Valticích pocházejí z přelomu 12. století. Za Lichtenštejnů byl barokní valtický zámek rezidenčním sídlem tohoto významného rodu. K zámku patřilo menší divadlo, jízdárna a konírna. Okolí je upraveno terasovitě a má bohatou sochařskou výzdobu. Zahrada za zámkem byla založena v r. 1727. Z mnoha historických skvostů na území Valtic připomeňme například renesanční barokní stavbu kostela Nanebevzetí Panny Marie z let 1634 až 1671, konvent Milosrdných bratří s kostelem sv. Augustina, špitál Milosrdných sester, barokní zámeček Belveder, který sloužil jako knížecí bažantnice ad.

Text: Petr Hynek
Foto: Václav Pešek