Vinařství
Ubytování
Radar bouřky
Tereze Břeclav - sportoviště
Lednicko-valtickým areálm na kole za jeden den

Tam, kde potkává Dyje s Moravou

Text a foto: Petr Hynek

Františkův rybník

Přírodní rezervace Františkův rybník

Nejjižnějším místem jižní Moravy je soutok dvou řek, Moravy a Dyje, na hranici tří států. Dnes už si tisíce cyklistů, kteří se každoročně prohánějí tímto kouzelným místem, nejspíš ani neuvědomují, že dříve šlo o zakázané území, kam směli jen „strážci železné opony“ a že po současných cyklostezkách se proháněla jen vojenská technika. Dnes se sem už bez obav před dobře mířenou kulkou můžeme vydat i my, prostí cyklisté. Za výchozí místo si zvolíme Břeclav - Poštornou. Od kostela Navštívení Panny Marie se vydejte po Poštorenské stezce, která je součástí systému Lichtenštejnských stezek. Zavede vás k železničnímu přejezdu na hlavní silnici (Poštorná–Reintal) a hned za ním odbočíte doleva po Tento „hrad“ můžete spatřit nedaleko Františkova rybníkazpevněné cestě k přírodní rezervaci Františkův rybník. Jde o významnou lokalitu vzácných druhů vodních a mokřadních rostlin a také vodního ptactva a obojživelníků. Františkův rybník byl založen v době Lichtenštejnů za účelem chovu ryb. V roce 1994 zde byla založena rezervace a v r. 2000 jej získal soukromý vlastník, který jej provozuje za účelem sportovního rybolovu. Rybník je zarybněn trofejními kapry, z nichž někteří mají přes 15 kg, jsou zde sumci, štiky a další ryby. Chytá se formou „chyť a pusť“.

Pohansko – ráj pro filmaře

Zámeček PohanskoPokud si nechcete zarybařit, vráťte se asi 300 m zpět, narazíte na rozcestí, kde se dáte doprava po Břeclavské stezce (Lichtenštejnské stezky). Přejedete most nad železniční tratí, po které míří vlaky do Vídně, a dojedete k dřevěnému mostu přes řeku Dyji. Narazíte na hranici obory, která je oplocena, ale nelekněte se, vrátka pro cyklisty jsou otevřená. Na jaře vás zde však mohou překvapit drobné povodně a zaplavená území, proto se raději předem informujte. Pojedete asi tři sta metrů a pak se můžete dát doleva a navštívit půl kilometru vzdálený zámeček Pohansko. Pohansko u Břeclavi bylo kdysi jedním z nejvýznamnějších sídel Velké Moravy. Muzejní expozice Slovanského hradiště se nachází v prostorách empírového loveckého zámečku Pohansko, který v letech 1810 až 1811 nechal postavit rod  Lichtenštejnů. U zámečku byl zrekonstruován vojenský bunkr z konce 30. let, který udržují a o víkendech jím provázejí návštěvníky členové Klubu vojenské historie. Zámeček i krajina na Pohansku je v posledním období velmi oblíbeným místem našich i zahraničních filmařů, z domácí produkce můžeme připomenout například film Král Ubu.

Zámeček LányZámeček Lány

Po značené Lichtenštejnské stezce se dostanete také k asi 3 km vzdálenému zámečku Lány. Ne, nejde o slavné sídlo našeho prezidentského páru, tento je v nesrovnatelně horším stavu. Z kdysi jistě honosné empírové stavby loveckého zámečku z počátku 19. století toho příliš nezůstalo. Zámeček nejprve patřil krajské správě Ministerstva vnitra, po tzv. sametové revoluci jej získaly Lesy České republiky, posléze Jihomoravské státní lesy. Od Lesního závodu Židlochovice jej získal v restituci jistý exposlanec z Břeclavi, který jej prodal a dnes je zámeček Lány v soukromém vlastnictví a prochází postupnou rekonstrukcí.

Stále na jih

Cyklostezka k Soutoku je dobře značená, neměli byste bloudit. Státní hranici podél řeky Dyje a temnou minulost našeho státu za železnou oponou připomínají občas zbytky ostnatých drátů.  Projíždíte krajinou, kterou tvoří zbytek přirozených lužních porostů pralesovitého charakteru, kterou kdysi obyčejný smrtelník neměl právo spatřit. Obě místní přírodní rezervace byly vyhlášeny již v r. 1949. Vyskytuje se zde řada vzácných a chráněných druhů rostlin a živočichů, zejména bezobratlých. Evropským unikátem je souvislé pásmo dubových a jasanových lužních lesů, v nichž některé stromy jsou staré 300 až 400 let! Národní přírodní rezervace Cahnov-Soutok (13,46 ha) je typickou ukázkou jihomoravského lužního lesa pralesovitého charakteru. Mokřady dolního toku Dyje jsou jednou z  devíti lokalit evidovaných u nás v  rámci Ramsarské úmluvy o ochraně mokřadů. Národní přírodní rezervace Ranšpurk (19,20 ha) byla vlastně chráněnou oblastí již za Lichtenštejnů, kteří považovali les za přírodní památku a odváželo se pouze padlé dřevo. Při průjezdu rozsáhlými nivními loukami s typickými osamocenými stromy můžete pozorovat hnízdící ptáky, z nichž mnohé spatříte i bez dalekohledu na vlastní oči – především volavky a čápy. Z dalších vzácných živočichů můžete spatřit např. tesaříka obrovského, orla královského, luňáka červeného a řadu dalších. Přítomna je také  pestrá škála dřevokazných hub, kterým se obzvláště daří na trouchnivějících kmenech.

Příroda v oblasti soutoku Příroda v oblasti soutoku Příroda v oblasti soutoku

Krajinu na Pohansku a v oblasti Soutoku tvoří zbytek přirozených lužních porostů pralesovitého charakteru, některé stromy jsou staré stovky let

Zbytky ostnatých drátů na česko-rakouské hranici

Hranice tří států

Sledujte stále cyklotrasu č. 98 a nemůžete zabloudit. Pokud ano, jeďte pořád na jih, za sluncem a nemůžete nejjižnější bod Moravy minout. Nakonec narazíte na protipovodňovou hráz, kde se cesta otáčí a míří na severovýchod. V tomto místě také spatříte cedulku, označující směr k soutoku. Projdete brankou v plotě obory a pokračujete pěšinou k cíli. Samotné místo soutoku dvou řek je velmi prosté, ale má zajímavou atmosféru. Stojíte vlastně na hranici tří států – České republiky, Slovenska a Rakouska a do nejbližší civilizace je to přitom asi 16 km daleko!

Přírodní rezervace Cahnov-Soutok

Cesta zpět oborou

Vraťte se zpět k plotu obory a máte na výběr vrátit se zpátky stejnou cestou nebo oklikou přes Lanžhot. V tom případě se dejte doprava opět po cyklotrase č. 98. Pojedete asi patnáct kilometrů lesní oborou Soutok. S výměrou cca 4,5 tisíce hektarů patří k největším oborám v republice, jsou zde stovky jelenů a daňků. V oboře byly také různé menší obůrky, jako např. Prasečí obůrka u Pohanska, za Lánami pak obůrka Prasečí chyták... Nejvyšší stavy zde byly kolem roku 1990 až 1991, kdy zde bylo řádově 1000 až 1500 kusů jelení zvěře. Les byl tehdy však silně poškozen zvěří a bylo nutné přistoupit k regulaci stavu. Na odstřel vysoké zvěře v oboře Soutok jezdí dnes lovci z řady evropských zemí. Když narazíte na silnici, cyklostezka zde kopíruje silnici od hraničního přechodu do Lanžhota. Dejte se doleva, v Lanžhotě před kostelem opět doleva a po vinařské stezce Podluží (zde je souběžná s cykotrasou č. 98) dorazíte až do Břeclavi.

Přírodní rezervace Cahnov-Soutok

Trasa

Celá popsaná trasa měří přibližně padesát kilometrů, ale protože vede prakticky stále po rovině, je to vážně pohodový výlet, který se dá zvládnout na jakémkoliv kole.

Praktické informace

Pokud jde o mapy, lze použít Cykloatlas Česko (SHOCart) str. 163 a 164b. Zámeček Pohansko je otevřen od dubna do října, denně (mimo pondělí) od 9 do 17 hodin. Další informace a mapy lze získat v Turistickém informačním centru Břeclav na Náměstí T. G. Masaryka 3, 690 81 Břeclav, tel.: +420 519 326 900, mobil: 731 428 235, e-mail: info@breclav.org, www.breclav.org.