Vinařství
Ubytování
Radar bouřky
Tereze Břeclav - sportoviště
Lednicko-valtickým areálm na kole za jeden den

 Poštorenská škola

Stavbě školy v Poštorné předcházel geologický výzkum, který prováděla lichtenštejnská kancelář v Bořím lese. Geologové hledali hnědé uhlí, našli však jíly vhodné na výrobu cihlářského zboží. Panující kníže Jan II. Z Lichtenštejna tedy rozhodl, že se v Poštorné postaví cihelna. To bylo v roce 1867.

Budova školy byla postavena v roce 1874. Měla tři učebny a dva byty pro učitele. Obec knížeti za to pronajala honitbu. Červené lícové zdivo je už z produkce knížecí cihelny. Budova nese některé novogotické prvky, pískovcový sokl, překlady a okenní římsy jsou z pískovce. Na budově jsou umístěny dvy znaky, také z pískovce. Ten větší složitější má uprostřed liechtenštejnský erb a ten menší státní znak Československé republiky. Plechová korouhvička nese letopočet 1874. Budova byla první, poté následovala stavba poštorenského kostela.

Traduje se, že když přijel do cihelny nějaký velký zákazník, vzali ho do kostela nebo školy, aby se podíval co všechno cihelna vyrábí.