Vinařství
Ubytování
Radar bouřky
Tereze Břeclav - sportoviště
Lednicko-valtickým areálm na kole za jeden den

Lichtenštejnské stezky byly otevřeny

Petr Hynek, 18.05.2005

 

V sobotu 14. května 2005 byly slavnostně otevřeny Lichtenštejnské stezky na moravské straně za finanční pomoci EU z prostředků Dispozičního fondu. Navazují na již před dvěma lety otevřenou Lichteštejnskou stezku na rakouské straně a celkově jde o více než sto kilometrů cyklotras.

Fotogalerie Lichtenštejnské stezky 2005

Prostranství před kostelem Nanebevzetí Panny Marie v Poštorné, významné lichtenštejnské památky, se v sobotu 14. května zaplnilo domácími cyklisty a pozvanými hosty z Rakouska i ze Slovenska. Po slavnostních proslovech a symbolickém přestřižení pásky se cyklisté rozjeli na samotné stezky. Kratší trasa je zavedla k bývalému loveckému zámečku Pohansko, kde ve stejný den probíhaly tzv. Pohanské hrátky. Agentura Liechtenstein Area Agency připravila program pro páteřní trasu Lichtenštejnských stezek.

Asi čtyři stovky cyklistů zamířily od břeclavského zámku k Janovu hradu a dalším lichtenštejnským památkám, jako je Rybniční zámeček, Hraniční zámek v Hlohovci, Tři Grácie, Nový dvůr nebo Apollonův chrám. Odpoledne v autokempinku pod břeclavským zámkem hrála country skupina Wrávor, ve spolupráci s DDM Lidická Břeclav byly připraveny soutěže pro děti, vystoupily zde malé mažoretky z centra pro volný čas Duhovka a po 17. hodině už všichni s napětím čekali, zda vyhrají jednu z pětadvaceti cen při slosování Cyklopasů. Výherkyně odjela na novém kole značky Author od stejnojmenné firmy.

Vzhledem k pozornosti, jaká byla věnována propagaci, a optimálnímu počasí pro cyklistiku, je trochu škoda, že účast nebyla taková, jakou pořadatelé očekávali. Mezi účastníky byli cykloturisté z Brna, Vyškova a dalších míst, domácí však zřejmě dali tradičně přednost zahrádce, poli či vinohradu. Lidé u nás se stále ještě neumějí bavit tak jako například v sousedním rakouském příhraničí. Například na nedávné jen minimálně propagované podobné cykloakci se sešlo přes sedm set cykloturistů, kteří se po projetí 30 km dlouhé trasy výborně bavili až do večerních hodin.

Večerní koncert tří kapel (Rovnátka, Sanitka a The Teachers) pod břeclavským zámkem, konaný rovněž v rámci slavnostního otevření Lichtenštejnských stezek, se dal nazvat opravdovým fiaskem. Sešlo se zde maximálně šedesát účastníků včetně muzikantů zmíněných tří kapel, zvukařů a pomocného personálu. Lichtenštejnské cyklostezky jsou přístupné po celý rok, propagační materiály je možné získat například v Turistickém informačním centru na Městském úřadu v Břeclavi.

Lichtenštejnské stezky Projekt Lichtenštejnské stezky byl připravován v letech 2001 - 2003. Z ekonomických důvodů byl projekt realizován v roce 2003 jen na rakouské straně a teprve na jaře roku 2005 byl dokončen i na straně české. Byla vyznačena nová cykloturistická trasa po památkách a přírodních zajímavostech, které vybudoval knížecí rod Lichtenštejnů v kulturní krajině Lednicko–valtického areálu. Trasa stezky na české straně vede přes hraniční přechod ve Valticích směrem na Hlohovec, Lednici, Břeclav a vrací se do Rakouska přes hraniční přechod Břeclav-Poštorná do Reinthalu. Na základ iniciativy Města Břeclav byly stezky vyznačeny sdružením obcí Region LVA za finančního přispění České spořitelny a.s. a Moravských naftových dolů a.s. Agentura Liechtenstein Area

Agency děkuje sponzorům, kteří podpořili program v areálu autokempinku pod břeclavským zámkem v rámci slavnostního otevření Lichtenštejnských stezek: