Vinařství
Ubytování
Radar bouřky
Tereze Břeclav - sportoviště
Lednicko-valtickým areálm na kole za jeden den

Knížecí trasa

Knížecí stezka CZ+AT

(nenáročný profil, délka CZ 32 km, AT 54 km, na značkách je lichtenštejnský erb a korunka)

POZOR:
Objízdná trasa v čase odstřelu munice

Vzhledem k likvidaci munice v Bořím lese poblíž cyklostezky použijte v časech odstřelu objízdnou trasu. V době odstřelu budete o odklonění informováni značením přímo na cyklostezce.
 

Páteř Lichtenštejnských stezek

Moravská část

Za výchozí bod Knížecí stezky lze zvolit např. hraniční přechod Poštorná - Reintal. Je křižovatkou hned několika cyklistických tras, včetně mezinárodních, a moravská část Lichtenštejnských stezek zde navazuje na část rakouskou. Můžete sem přijet na kole z břeclavského nádraží nebo tu zaparkovat svůj automobil na parkovišti před restaurací. Kromě stravování lze využít i půjčovnu kol, směnárnu, stylový vinný sklípek. Ideální výchozí bod, v němž se můžete navíc i ubytovat.

Značení vás navede přímo u budovy bývalé celnice na asfaltovou cestu podél lesa, kde Knížecí stezka kopíruje Česko-rakouskou příhraniční trasu. Zhruba po jednom a půl kilometru je první křižovatka, kde směrem doleva navazuje Valtická trasa. Vy ale pokračujete po Knížecí stezce rovně. Další úsek prochází lesem, překračuje železniční trať i hlavní silnici (Valtice – Břeclav) až Vás zavede k první významné památce na trase, Dianinu chrámu, nazývanému též Rendezvous,  v podobě římského triumfálního oblouku. Další památkou na trase je kaple Svatého Huberta, patrona honců. Právě tady Lichtenštejnové s oblibou začínali své hony. Zhruba dvě stě metrů odsud je křižovatka sedmi lesních cest. Knížecí stezka  vás dovede neomylně k zemědělskému statku Nový Dvůr, který byl vybudován roku 1809 za účelem chovu ovcí. Dnes zde majitelé chovají koně, kterých je v celém Lednicko-valtickém areálu skoro tolik jako za Lichtenštejnů.U Nového Dvora se napojuje Lednická stezka ve směru na Hlohovec. Knížecí však pokračuje lesem k zámečku nazvanému podle řeckého Boha Apollóna. Apollónův chrám sloužil jako vyhlídka na krajinu, jíž na obzoru rámuje vápencový masiv Pálavy. Mlýnský rybník, nazývaný též Apollo, slibuje v létě osvěžení, stejně jako množství restaurací a občerstvení kolem. V kempu Apollo se můžete ubytovat.
Následuje jeden z mála úseků, kdy trasa vede po hlavní silnici. Pojedete asi tři sta metrů doprava ve směru na Břeclav, než stezka odbočí doleva a Ladenskou alejí vás dovede k mostku přes potok Včelínek a na rozcestí. Tady doprava navazuje Poštorenská stezka a doleva pokračuje stezka Knížecí. Asfaltová silnička v příjemném stínu Lužního lesa a následující spíše turistická stezka vás přivedou k umělé hradní zřícenině Janův hrad. Přístaviště společnosti 1. Plavební skýtá dostatek osvěžujících nápojů k doplnění potřebných kalorií. Další zastávkou je obec Lednice s unikátním zámkem, zámeckým skleníkem a parkem ve francouzském a anglickém stylu. Knížecí stezka protíná opět silnici Břeclav – Lednice a příjemnou polní cestou vás povede kolem soustavy Lednických rybníků (Prostřední a Hlohovecký) k Hraničnímu zámečku. Dnes je v soukromých rukou, ale žije rušným životem stejně jako kdysi. Často zde potkáte kočár s překrásně oděnými svatebními páry, přijíždějí sem významní hosté od nás i ze zahraničí. A pak už se přes obec Hlohovec dostanete do Valtic, které se svým renesančním zámkem, přestavěným později v barokním slohu, byly kdysi rezidenčním městem Lichtenštejnů. Zbývá napnout síly a vystoupat na kopec k hraničnímu přechodu Valtice – Schrattenberg. V tomto bodě se Lichtenštejnské stezky protínají s trasou Greenways Praha - Vídeň. Pokračovat můžete po rakouském okruhu Lichtenštejnských stezek nebo se po Valtické stezce vrátit kolem Kolonády na Rajstně do místa startu, k hraničnímu přechodu Poštorná – Reintal.

RendezvousDIANIN CHRÁM (RENDEZVOUS)

Romantická stavba v podobě římského triumfálního oblouku byla postavena v letech 1810-1812. Stojí na nejvyšším bodu Bořího lesa. Zámeček sloužil Janu I. a jeho hostům při četných lovech jako místo loveckých snídaní v rozsáhlém sále v patře tohoto monumentu.

Kaple sv. HubertaKAPLE SVATÉHO  HUBERTA
 
Pseudogotická kaple z roku 1855 z pískovcových kvádrů, dopravených železnicí z Vídně a Eggenburgu. Dominantní je socha svatého Huberta v loveckém oděvu a se psem u nohou. Tato stavba byla vybudována jako poslední v Lednicko-valtickém areálu za knížete Aloise II.

Nový dvůrNOVÝ DVŮR
 
♠ koňská turistika
Zemědělský sta-tek přestavěný v letech 1809 -1810 je dokladem toho, že také hospodářským stavbám byla tehdy věnována značná pozornost. Statek byl původně určen pro chov ovcí a skládal se z hospodářských stavení uzavírajících čtvercový dvůr. Křídlo proti vjezdové bráně bylo upraveno kolem r. 1820 vestavbou rotundy. V její vnitřní části bylo stání pro dvacet krav, vnější polovina, obrácená k Mlýnskému rybníku, sloužila jako altán pro výletní společnost. Koncem 19. století zde byl zaveden chov koní, tomuto účelu slouží Nový dvůr dodnes.

Apollonův chrámAPOLLONŮV CHRÁM
 
Malebná stavba z let 1817-1819 postavená nad Mlýnským rybníkem sloužila jako vyhlídka na krajinu a vápencový masiv Pálavy. Ze střechy zámku jsou vidět tři rybníky a řada okolních staveb. Lichtenštejnové ostatně nechávali stavět jednotlivé památky tak, aby z každé z nich byl výhled nejméně na další dvě.

LADENSKÁ ALEJ

♠ hospodářský význam, torzo původních stromů

JANŮV HRAD

Romantický letohrádek, napodobující zříceninu středověkého hradu, byl postaven na břehu řeky Dyje na začátku 19. století. Stavitel Hardtmuth prý kvůli inspiraci objel několik zřícenin po světě. Aby stavba vypadala opravdu autenticky, byly na ní použity kameny z Velkomoravského hradiště Pohansko. Janův hrad sloužil jako myslivna a lovecký zámeček v době honů. Dnes jsou zde možné prohlídky s průvodcem. U památky naleznete ♠ přístav společnosti 1. Plavební, která vozí turisty na lodích po ramenech řeky Dyje v zámeckém parku. V blízkosti je také ♠ přístav Lodní dopravy Břeclav, která turisty i s bicykly odveze až do Břeclavi.

LEDNICE

Zámek a park, více v části Lednická stezka.

RYBNIČNÍ ZÁMEČEK, VODÁRNA A LEDNICKÉ RYBNÍKY

Ptačí rezervace zařazená do systému chráněných území Natura 2000. Kolem rybníků vede naučná stezka Lednické rybníky. Národní přírodní rezervace Lednické rybníky je jednou z nejvýznamnějších ornitologických lokalit v ČR. Lednické rybníky jsou jednou z nejstarších rybničních soustav na Moravě.

HRANIČNÍ ZÁMEČEK

Byl postaven za knížete Jana I. z Lichtenštejna v letech 1826 – 1827 na bývalé hranici mezi Moravou a Rakouskem. Jelikož je zde močálovitá půda, stojí základy objektu na dřevěných plotech a roštech. Horní část tvoří tři oddělené sály, přičemž za pozornost stojí zejména prostřední – velký zrcadlový sál, z kterého je možné vystoupit na terasu s vyhlídkou na Hlohovecký rybník a blízké okolí. Zámeček je dnes v soukromém vlastnictví a slouží jako hotel.

HLOHOVEC

Obec byla založena jako kolonizační ves už ve 13. století pasovským biskupstvím. Odtud se odvozuje její německý název – Bischofswarth, neboli biskupská stráž. Jejím katastrem totiž kdysi procházela moravsko-rakouská hranice. Obec žije bohatým folklorním životem. Dvakrát ročně se zde konají tradiční slovácké krojované hody: tzv. májové hodky v neděli po svátku sv. Jana Nepomuckého (16. května) a tradiční hody vždy v srpnu v neděli a pondělí po svátku sv. Bartoloměje (24. srpna). 

♠ Hlohovec je také jednou z významných vinařských obcí. Prochází jím vinařská stezka Podluží a ve sklepní uličce Šulaperk najdete pálavským vápencem obložené sklepy vyhlášených vinařů, většinou potomků přistěhovalých Chorvatů. Jejich temperament, vypravěčské a zpěvácké umění spolu s jedinečným cuvée Kornel můžete ochutnat např. ve sklepě u Vlašiců.

VALTICE 

Zámek a park, Národní vinařské centrum, Belveder, bylinková zahrada, městský sklep, Mikulovská vinařská stezka. Více v části Valtická stezka.

KOLONÁDA NA RAJSTNĚ

Vyhlídková stavba. Více v části Valtická stezka.

Rakouská část

Na Rakouském území je pouze jeden hlavní okruh lichtenštejnských stezek, který je pokračováním páteřní Knížecí stezky na moravské straně. Celý okruh je vyznačený žlutými tabulkami s erbem rodu Lichtenštejnů. Za výchozí bod můžete zvolit opět hraniční přechod Poštorná - Reintal.

První zastávkou je obec Reinthal, kde stávala knížecí cihelna, která dodávala v roce 1624 cihly na stavbu zámku ve Valticích. Na okraji obce je křižovatka Lichtenštejnských stezek, kde doprava vede „spojka“ do Schrattenbergu (hraniční přechod do Valtic), doleva se vydáte na hlavní okruh.
Dalším zastavením je malá vinařská obec Altlichtenwarth, která patří mezi nejstarší majetek Lichtenštejnů. Heinrich I., který se nazýval „von Lichtenwarde“, zde měl svou rezidenci. Navštívit můžete např. sdružení vinařů Silberfloh (Stříbrná blecha). Skočte si na pohárek do místní vinotéky nebo na „rozhlednu“ na hoře Hutsaulberg (při příjezdu do obce směrovka doprava k památníku obětem 2. světové války). Z jejího vrcholu je  nádherný rozhled po krajině, lemované po levé straně Pálavou, po pravé slovenskými Malými Karpatami. Trasa vás potom povede dál na jih do obce Neusiedl an der Zaya. Přivítají vás tady historické ropné věže, je zde údajně nejstarší těžiště ropy v Rakousku s vlastním muzeem. Ocelové konstrukce ropných věží stojí doslova na každém kroku.

Na  rakouské části Lichtenštejnských stezek není taková kumulace historických památek jako v Lednicko-valtickém areálu. Jsou zde spíše drobnější sakrální stavby, kostely, významnější zámek můžete najít například ve Wilfersdorfu. Prostřednictvím původního zámeckého sídla Lichtenštejnského rodu se obec prezentuje jako most k moravským architektonickým skvostům Lichtenštejnů. Dnes je na zámku muzeum s lichtenštejnskou sbírkou a zobrazením rozsáhlého rodokmene. Konají se tady nejrůznější výstavy, společenské a kulturní akce, otevřena je i zámecká vinárna.
Z  Wilfersdorfu pokračuje stezka na sever, do obce Walterskirchen s malým zámečkem Coburg, který nechal v roce 1683 postavit hrabě Heinrich Hohenfeld, a dále do Poysdrorfu. Proslulé vinařské městečko se spoustou historických sklípků, vinařským muzeem organizuje řadu zajímavých společenských akcí v průběhu celé sezony. Na adrese Liechtensteinstrasse č. 1 najdete sídlo příhraničního regionu Weinviertler Dreiländereck. Z Poysdorfu kopíruje Lichtenštejnská stezka  cyklostezku poetického názvu „Veltlínská“. Obec Herrnbaumgarten je vyhlášená především svým „Muzeem nesmyslů“ (tzv. Nonseum). Sami místní jej popisují jako „muzeum věcí, které nikdy nebudete potřebovat…“  A ve Schrattenbergu je možné vybrat si ze dvou cest - buď nahoru do kopce na hraniční přechod do Valtic a pak po některé z Lichtenštejnských stezek třeba do Břeclavi, nebo odbočit doprava a po rakouské Lichtenštejnské stezce pokračovat přes Katzelsdorf k hraničnímu přechodu Poštorná – Reintal.

REINTAL

Farní kostel byl zřízen v roce 1689.  V roce 1862 pěstovala v Reintalu Lichtenštejnská zemědělská správa poprvé cukrovou řepu, kterou pak dodávala do cukrovaru v Břeclavi.

KATZELSDORF

Jan I. z Lichtenštejna  koupil v tehdejším „Kätzelsdorfu” svůj první majetek již v r. 1393. Farní kostel v Katzelsdorfu byl postaven u příležitosti 50-letého výročí vlády knížete Jana II. z Lichtenštejna podle výkresů architekta Karla Weinbrennera. V parku u kostela bylo postaveno celkem 16 božích muk jako růžencových zastávek. Lednické zámecké zahradnictví knížete Lichtenštejna zde vysadilo řadu vzácných druhů stromů.

NEUSIEDL AN DER ZAYA -  ST. ULRICH

Na hoře Hausberg v obci St. Ulrich stál dříve hrad Neu-Lichtenwarth, který byl ve středověku neustále majetkem Lichtenštejnů. Kostel v St. Ulrichu byl v letech 1820-1822 zbourán a nově postaven.

POYSDORF

Město vína a sídlo příhraniční regionu Weinviertler Dreiländereck. Proslulé sklepní uličky, městské muzeum, muzeum veteránů, okružní jízdy na traktorech - veteránech...

SCHRATTENBERG

V roce 1391 koupil kníže Jan I. z Lichtenštejna svůj podíl na obci „zu Schrattenberg“. Místní obecní úřad představuje zbylou část někdejšího statku „Edelknabenhof“. Kostel v obci Schrattenberg patří mezi umělecky nejvýznamnější klasicistické kostely v regionu Weinviertel.


Zobrazit Knížecí stezku na větší mapě