Vinařství
Ubytování
Radar bouřky
Tereze Břeclav - sportoviště
Lednicko-valtickým areálm na kole za jeden den

Kostel svatého Václava

Kostel sv. Václava v Břeclavi je farním kostelem farnosti Břeclav. Se stavbou kostela se začalo v roce 1992. Kostel se nachází na náměstí, na místě původního barokního kostela z poloviny 18. století. Ale ještě dříve, před tímto barokním kostelem zde stál románský kostel, později přestavěn v gotickém slohu.

Nový kostel, který byl postaven skoro po 50 letech se nachází na náměstí T. G. Masaryka na místě původního kostela. Soutěže o nový projekt kostela se zúčastnilo 14 architektů. Nakonec se rozhodovalo mezi třemi projekty: od Ludvíka Kolka, který navrhoval také kostel v Hustopečích, architektů Jiřího Adama a Martina Pánka, a architekta Kupky. Zvítězil návrh Ludvíka Kolka. Základní kámen nového kostela byl posvěcen papežem Janem Pavlem II. 22. dubna 1990. Se stavbou se začalo 1. září 1992 za velké pomoci brněnské firmy Moravostav a místních věřících. Kostel vysvětil Vojtěch Cikrle (biskup brněnský) dne 10. září 1995. Hlavní břeclavské náměstí dostalo tedy po několika letech novou dominantu.

Celá stavba stála 31,5 miliónů Kč. Peníze byly shromážděny od farníků této i jiných farností a od různých dárců ze zahraničí (Itálie, Rakousko, Německo). Připomeňme také, že o výstavbu nového kostela se velkou měrou osobně zasloužil P. Josef Ondráček, farář této farnosti.

Kostel je veřejně dostupný pouze v době konání bohoslužeb a nachází se na hlavním Břeclavském náměstí Tomáše Garrigue Masaryka.