Vinařství
Ubytování
Radar bouřky
Tereze Břeclav - sportoviště
Lednicko-valtickým areálm na kole za jeden den

Poštorná - kostel Navštívení Panny Marie

Základní kámen na stavbu kostela byl položen 24. června 1895 a kostel byl slavnostně vysvěcen o tři roky později 3. července 1898 vídeňským biskupem Dr. J. Schneiderem za přítomnosti celé knížecí rodiny Lichtenštejnů. Kostel byl postaven na popud poštorenského obyvatelstva a usedlíků z přifařené Charvátské Nové Vsi za podpory tehdy vládnoucího knížete Jana II. z Lichtenštejna pod vedením architekta Karla Weinbrennera. Jako vzor ke stavbě kostela si Weinbrenner vybral vídeňský kostel Panny Marie Vítězné od architekta Friedricha Schmidta. Na stavbu byl použit materiál z místních keramických závodů (tehdy se jednalo o knížecí cihelnu) a bylo použito na 200 druhů cihel, dlaždic, tvarovek a glazované keramické krytiny. Samotnou výstavbu kostela provedla vídeňská firma Josefa Schmalzhofera.

Tento kostel byl náhradou za kostel původní, který stál téměř na místě dnešního kostela. Podle farní kroniky byl původní kostel postaven v roce 1339. Tehdy byla Poštorná a Charvátská Nová Ves filiální farností valtického kostela a nesídlil tady kněz, který by poštorenský kostel spravoval. Zmínka o faře pochází až z roku 1570, kdy k poštorenské farnosti patřil i nedaleký Hlohovec. Jednu dobu dokonce poštorenští kněží spravovali i kostel v Břeclavi, a to přesto, že Poštorná až do roku 1920 patřila k Dolním Rakousům, zatímco Břeclav ležela na Moravě. Na starém kostele se v průběhu doby neprováděly žádné velké opravy, proto kostel pomalu chátral a v polovině 19. století po rozmachu Poštorné už ani svou kapacitou nevyhovoval požadavkům farnosti.

 

Kostel stojí u hlavní křižovatky v centru Poštorné, 1 km od hlavního náměstí v Břeclavi a 2,5 km od železniční stanice Břeclav (na železniční stanici Poštorná, vzdálené 1 km, je pouze sezónní turistický provoz). U kostela se nachází parkoviště. Autobusová zastávka "Poštorná, kostel" (linky IDS JMK č. 561-3, 566-571) je 100 m od kostela.

Kostel si lze prohlédnout bez průvodce vždy 1/2 hodiny před bohoslužbou. Kostelní věž je zpřístupněna veřejnosti.