Vinařství
Ubytování
Radar bouřky
Tereze Břeclav - sportoviště
Lednicko-valtickým areálm na kole za jeden den

Kaple sv. Rocha

Novogotická kaple byla postavena v roce 1892, aby připomínala tehdejší epidemii cholery. Zasvědcena byla sv. Rochovi, ochránci před morem. Kaple stojí v bezprostřední blízkosti parku naproti budovy gymnázia. Během vánočních trhů, které se zde každoročně konají, je v kapli k vidění výstava betlémů.

Stavba je čtvercového půdorysu, boční fasádu člení pilastry na nárožích, hlavní fasáda má mělké hrotité výklenky. Střecha má tvar čtyřbokého stanu a na jejím vrcholu je umístěn kříž.

Kaple není veřejně přístupná. Přesto stojí za zhlédnutí a odpočinou si můžete v přilehlém parku s fontánou