Vinařství
Ubytování
Radar bouřky
Tereze Břeclav - sportoviště
Lednicko-valtickým areálm na kole za jeden den

Charvátská Nová Ves

Stavba školní budovy byla zahájena v dubnu 1875, dokončena a vysvěcena byla 24. října téhož roku. Výstavbě školy předcházela dohoda starostů Poštorné a Ch. N. Vsi Antonína Košťála a  J. Baránka s knížetem Janem II. z Lichtensteina, kterému nabídli pronájem honitby na 15 let výměnou za postavení školních budov v obou obcích. Knížecí stavitel J. Hampl tedy nejprve postavil v roce 1874 školní budovu v Poštorné a o rok později podle jeho plánů vybudoval stavební mistr Schlöps i školu v Charvátské.

Dne 26. ledna byl schválen první řídící učitel Antonín Růžička a 1. srpna téhož roku bylo v nové škole zahájeno vyučování. V roce 1924 byla v Charvátské zřízena měšťanská škola. V srpnu 1999 byla u školy otevřena moderní sportovní hala.