Vinařství
Ubytování
Radar bouřky
Tereze Břeclav - sportoviště
Lednicko-valtickým areálm na kole za jeden den

Břeclavský vodojem

Nepřehlédnutelnou stavbu břeclavského vodojemu lze spatřit při průjezdu centrem města po mostě přes řeku Dyji.

Věžový vodojem v Břeclavi byl budován od dubna 1926 do května 1927 jako součást akce „Vodovod pro město Břeclav“, jehož součástí bylo také vybudování vodního zdroje, čerpací stanice a domku pro čerpače v Bažantnici u břeclavského letiště a výtlačného potrubí k vodojemu.

Konstrukce vodojemu je řešena jako vícepatrová železobetonová budova, která slouží do dnešní doby k zásobování města pitnou vodou a dle projektové dokumentace se uvažovalo s jejím využitím i jako rozhledny. Celková výška vodojemu je 44,25 m

V současné době bývá občas vodojem zpřístupněn veřejnosti, zejména při různých slavnostech v městě.